OBJEKTIVER : ØVELSER FOR OG BRYTE NEGATIVE MØNSTRE

Objektivene er en serie øvelser som hjelper deg å legge grunnlaget for økte mentale evner, være i nuet, gjennopta kontroll og styrke.

For og bryte med missbruket må du først lære deg og kontrollere å styre din oppmerksomhet og dine handlinger.

Øvelsene hjelper deg og betrakte livet mere bevisst istedet for og reagere blindt og automatiskt.

De hjelper deg så man ikke sitter fast i tidligere negative hendelser, som blokkerer deg i nuet.

Man gjør disse øvelsene sammen med en annen student på narcononprogramet, og man bytter på å hjelpe hverandre igjennom de.

De fleste finner ut at det er like givende og hjelpe andre igjennom øvelsene som det er å motta de selv.

Narconon Eslöv
   0731-533156   narconon.eslov@telia.com
Besøksadresse
     Skarhult södergård
     241 93 Eslöv
Postadresse
Box 238
241 23 Eslöv
  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle

© 2020 Narconon Eslöv. Alla rättigheter förbehållna. 

Narconon och Narconon-logon är varu- och servicemärken som innehas av och används med tillstånd från Association for Better Living and Education International.