ØVELSER I Å VÆRE HER OG NÅ OG I KOMMNIKASJON

For og forandre ditt liv må du først kunne evne og være her og nå.

Et splittet sinn er et kraftløst sinn.

Mange blir forundret over hvor raskt disse øvelsene lærer dem noe de kanskje aldri har kunnet i livet: og møte det som er i nuet uten vanskligheter.

Denne evnen er fundamentet for et rusfritt liv og for

å skape det livet du ønsker.

Det er også fundamentet for et annet livsviktigt område: kommunikasjon med omgivelsene

Har du tenkt på hvor utrolig viktig vår evne til å kommunisere er? 

Øvelsene bryter ned kommuniksjonen i sine bestanddeler, og setter sammen dem igjen på et sett som gir deg insikter for livet. 

  

Narconon Eslöv
   0731-533156   narconon.eslov@telia.com
Besøksadresse
     Skarhult södergård
     241 93 Eslöv
Postadresse
Box 238
241 23 Eslöv
  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle

© 2020 Narconon Eslöv. Alla rättigheter förbehållna. 

Narconon och Narconon-logon är varu- och servicemärken som innehas av och används med tillstånd från Association for Better Living and Education International.