ØVELSER I Å VÆRE HER OG NÅ OG I KOMMNIKASJON

For og forandre ditt liv må du først kunne evne og være her og nå.

Et splittet sinn er et kraftløst sinn.

Mange blir forundret over hvor raskt disse øvelsene lærer dem noe de kanskje aldri har kunnet i livet: og møte det som er i nuet uten vanskligheter.

Denne evnen er fundamentet for et rusfritt liv og for

å skape det livet du ønsker.

Det er også fundamentet for et annet livsviktigt område: kommunikasjon med omgivelsene

Har du tenkt på hvor utrolig viktig vår evne til å kommunisere er? 

Øvelsene bryter ned kommuniksjonen i sine bestanddeler, og setter sammen dem igjen på et sett som gir deg insikter for livet. 

  

Kommunikation är en viktig del av behandlingen