PÅRØRENDE TIL NOEN SOM ER AVHENGIG

CRAFT tilbyr:

  • Forbedre livskvaliteten til pårørende (følelsesmessig, fysiskt- og relasjonsmessig)

  • Forbedre relasjonen mellom familie medlemmer

  • Minimalisere/eleminere personens missbruk og motivere dem inn behandling.

 

Pårørende som har deltatt i  CRAFT har følge forskning fått mindre angst og depresjoner, og de har fått verktøy for og forberede kommunikasjonen og hjelpe den personen med alkohol og rusproblemer til og søke hjelp.

   Narconon Eslöv
   0731-533156                 narconon.eslov@telia.com
Besøksadresse
     Skarhult södergård
     241 93 Eslöv
Postadresse
Box 238
241 23 Eslöv
  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle

© 2020 Narconon Eslöv. Alla rättigheter förbehållna. 

Narconon och Narconon-logon är varu- och servicemärken som innehas av och används med tillstånd från Association for Better Living and Education International.