PÅRØRENDE TIL NOEN SOM ER AVHENGIG

CRAFT tilbyr:

  • Forbedre livskvaliteten til pårørende (følelsesmessig, fysiskt- og relasjonsmessig)

  • Forbedre relasjonen mellom familie medlemmer

  • Minimalisere/eleminere personens missbruk og motivere dem inn behandling.

 

Pårørende som har deltatt i  CRAFT har følge forskning fått mindre angst og depresjoner, og de har fått verktøy for og forberede kommunikasjonen og hjelpe den personen med alkohol og rusproblemer til og søke hjelp.

Föredrag för anhöriga till missbrukare