ETERVERN : UTSLUSS BOLIG, ARBEIDSTRENING OG OPPFØLGING

Vi tilbyr kollektiv boplass på vår fine bondegård for de som savner et sted og bo etter endt program. 

Man kan også jobbe hos oss med praktiske oppgaver eller som en støtteperson.

De som arbeidstrener hos oss over tid vil vi ordne lønn til via lønnsbidrag. Lønnsbidraget kan ved senere anledning flyttes hvis man får jobb et annet sted.

For de som funderer på å bli en behandler/sosialpedagog så finnes det en sjanse til både intern utdanning i Narconon og ekstern utdanning på folkehøgskole.

OPPFØLGING

Etter du har avsluttet alle behandlingsteg og forlater Narconon, så har vi et års kostnadsfri oppfølging. Dette gjelder også når du forlater utslussbolig og får egen leilighet. Vi vil holde kontakt med deg og være støttende i henhold til behov og mål fremover uansett hvor du bor.

Narconon Eslöv
   0731-533156   narconon.eslov@telia.com
Besøksadresse
     Skarhult södergård
     241 93 Eslöv
Postadresse
Box 238
241 23 Eslöv
  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle

© 2020 Narconon Eslöv. Alla rättigheter förbehållna. 

Narconon och Narconon-logon är varu- och servicemärken som innehas av och används med tillstånd från Association for Better Living and Education International.