Featured Posts

September 15, 2020

Om man tittar på hur en missbrukares tankegång ser ut så skulle man kunna sammanfatta det med detta. PROBLEM + DROG = INGA PROBLEM NU.

August 13, 2020

Hur når man fram? Denna text är mest inriktad till föräldrar med vuxna barn över 18 år 

Det är viktigt att den som missbrukar få reda på att du inte tycker om det han håller på med. Men det betyder inte att man tjatar och hotar och ställer ultimatum till personen som ha...

August 5, 2020

Narconon's purpose is to help a person recover from a drug or alcohol addiction. Many of us that work in Narconon have ourselves recovered from a drug or alcohol addiction. It is very rewarding to see that others can make it too. Here is a nice story from one of our st...

June 9, 2020

Personer som använder droger är sällan ärligt om sin droganvändning.De  kommer att att förneka att han eller hon tar droger.

Därför är det bra att du själv utbilda sig om vad du ska leta efter.

Några av de första sakerna man kan se är saker som används för att ta heroin...

March 11, 2020

En intervention görs för att få en person som missbrukar att förstå att han eller hon behöver hantera den situation uppkommit för att personen har ett missbruk av alkohol och narkotika (detta kan göras på andra beroenden också men vårt huvudsyfte är just alkohol och na...

March 10, 2020

Tillsammans kan vi rädda liv. Varje uppdrag är unikt och kräver helhetssyn. Därför är ett gott samarbete med dig som handläggare viktigt för oss.

• Narconon Eslöv tar emot via SoL och 27 § LVM. Cirka två tredjedelar av klienterna är placeringar från socialtjänsten. Övri...

February 19, 2020

”Jag koncentrerade mig på de material som hade att göra med att öka en persons förmågor, såsom förmågan att konfrontera livet och dess krav, förmågan att etablera etiska normer, förmågan att förnimma, ställa upp och lösa problem relaterat till konstruktivt överlevande...

February 18, 2020

Narconon har hjälpt personer med missbruk att bli drogfria sedan början av 70-talet. 

Vi på Narconon har hjälpt personer från alla samhällsklasser. Vem som helst kan hamna i ett missbruk. Ibland kan det räcka med att bli utbränd på jobbet, att en person börjar äta smärt...

January 4, 2020

What I bring with me after the finished program is first and foremost that it "never" is finished. Working with yourself to become an even better person

December 21, 2019

Det jag allra först tänker på är att det inte är en självklarhet att jag idag står här. Nykter, drogfri med stor ödmjukhet och vördnad inför livet,

Please reload

Föredrag till anhöriga 2 feb. 2019

January 23, 2019

1/2
Please reload

Recent Posts

September 15, 2020